Tulipunkt – uudne, paindlik, sõltumatu ja tsenseerimata rahvameediaportaal

Tulipunkt on uudse kontseptsiooniga arvamus- ja infovahetusportaal, kus räägitakse erinevatel ühiskonna tulipunktis ehk fookuses olevatel teemadel nii kohalikul kui globaalsel tasandil. Erinevalt teistest meediaväljaannetest on meie külastaja ise täielik boss, makstes täpselt sellise sisu eest, mis temale korda läheb ehk määrates ise, kellele kuipalju honorari maksab.

Kuigi artikleid erinevatel teemadel ja arvamuslugusid võivad siin avaldada mistahes maailmavaatega inimesed, siis iga lugeja otsustab ise, milliste eest ta soovib maksta ja milliste eest küsib raha tagasi mõttetult kulutatud aja eest. Ei pea maksma sentigi ebasobiva propaganda või mistahes laadi sisuturunduse eest – nagu seda tahes-tahtmata peab tegema muudes portaalides läbi tasuliste tellimuste. Kus sinu raha läheb muuhulgas ka sellistele autoritele, kes on sulle vastumeelsed, või mingite teemade kajastamisele, millega sa nõus pole.

Iga Tulipunkti lugeja saab korra nädalas osta 4-eurose pileti, millest suurem osa sisaldab hindamis- ehk tasustamiskrediiti, mida saab kasutada väiksemate osatasudena erinevate artiklite või videote autoritele honorari maksmiseks. Lisaks saab sama pileti raames teatud ulatuses ka negatiivset hindamis- ehk tasustamiskrediiti. Väiksemad summad pileti maksumusest lähevad parimate kommentaaride, meemide ja tõlkeartiklite premeerimiseks ning portaali ülalpidamiskuludeks.

Tulipunktis avaldatakse nädala jooksul palju erinevaid originaalartikleid või videolugusid erinevate autorite poolt. Artiklid on täispikkuses loetavad ja videod täispikkuses vaadatavad nende hindamisperioodi kestel vaid nädalapileti ostjatele. Iga külastaja, kes on ostnud pileti, saab seeläbi 240 senti 5- kuni 30-sendiste osakutena honoraride määramiseks nendele artiklitele või videotele, mis talle nädala jooksul kõige enam meeldivad.

Igaüks saab otsustada, kuidas ta seda summat kasutab, kas suuremate osakutena üksikutele väga headele artiklitele ja videotele või väiksemate osakutena, nii et seda jaguks võimalikult paljudele portaalis avaldatud asjadele, mis vääriksid tunnustamist ning premeerimist. Kui püüda see summa jagada võrdselt nädala peale, nii et iga päev oleks kasutada võrdne summa, siis kuuel päeval oleks kasutada 35 senti ja ühel päeval 30 senti. Läbisegi võib maksta 30-sendiseid, 25-sendiseid, 20-sendiseid, 15-sendiseid, 10-sendiseid ja 5-sendiseid honorare täpselt niikaua kui krediiti jagub nädala jooksul.

Ühtlasi saab iga nädalapileti ostja 120 sendi ulatuses negatiivset hindamiskrediiti, et seda kasutada talle mitte meeldinud artiklite või videote autoritasude vähendamiseks, mida võib tõlgendada ka lugeja poolt raisatud aja hüvitamisena. See 120 miinussenti jaguneb 15-, 10- ja 5-miinussendisteks osakuteks. Seega näiteks kui teatud artiklile määratakse –15 senti, siis võetakse see 15 senti maha antud artikli honorarisaldost, mis kujunenud juba teiste lugejate poolt määratud tasudest. Juhul kui vastav saldo on juba negatiivne, siis muutub see jooksvalt veelgi enam negatiivseks.

Kalendrinädala jooksul kujuneb välja interaktiivne jooksev edetabel kõigist artiklitest. Võtame näiteks kalendrinädala, mis kestab 1.–7. märtsini 2021. Antud perioodil võib portaaliga liitunud autor, kes soovib selles oma artikleid või videoid avaldada, saata avaldamiseks neid kuni 7 tükki (igal päeval saab iga autor saata maksimaalselt vaid ühe artikli või video). Viimaste selle nädala artiklite/videote esitamise tähtaeg on pühapäeval, 7. märtsil kell 18:00. Sel juhul jõutakse portaali haldajate poolt antud artikkel veel läbi vaadata, õigekirjakontroll teostada ning sama kuupäeva ja sama nädala sees avaldada. Kõigi 1.–7. märtsil avaldatud artiklite ja videote hindamine ehk tasustamine algab hetkest, mil nad portaalis avaldatakse ning kestab jooksva nädala lõppedes veel järgneva nädala kaks esimest päeva ehk teisipäevani, 9. märtsini kell 23:59. Antud perioodi jooksul saavad lugejad soovi korral teha veel muudatusi oma valikutes ehk honoraride määramises erinevatele artiklitele ja videotele.

Kui vastav hindamis- ehk tasustamisperiood on lõppenud, siis 10. märtsil avaldatakse lõplik edetabel, millised autorid kuipalju honorari teenisid vastavalt lugejate arvamusele. Autoritasud kantakse iga kuu algul üle kõigi autorite pangakontodele eelmise kuu täisnädalate eest, kui nende summaarne honorar ületab 10 euro piiri. Kellel see jääb alla 10 euro, siis see summa kaduma ei lähe, vaid lisandub järgmise kuu summale.

Kui keegi ei soovi osta nädalapiletit, siis on tal võimalik lunastada see täiesti tasuta, kui ta saadab portaalile enda originaalse artikli või video, mis kogub pileti ostnud lugejatelt vähemalt 4 eurot honorari. Sel juhul ta honorari vastava summa ulatuses antud artikli või video eest kätte ei saa, vaid saab tasuta nädalapileti.

Aus ja läbipaistev süsteem

Ausa ja võrdse konkurentsi huvides saab iga portaali kasutaja igal nädalal osta vaid ühe pileti. Küll aga on võimalik igal kasutajal soovi korral maksta mistahes autoritele lisahonorari vahemikus 5 kuni 50 eurot iga artikli/video eest – sellised üksikud eraldi makstud honorarid ei mõjuta kuidagi üldist piletitesummadest kujunevat honoraride edetabelit, milles löövad kaasa eranditult kõik piletiostjad. Näiteks kui kellelegi meeldib väga mingi konkreetne artikkel või video, mis teistele niipalju pole meeldinud ja mis on saanud tema arvates kokkuvõttes teenimatult vähe honorari, siis see portaali kasutaja võib oma heast tahtest maksta vastavale autorile lisahonorari.

Portaali kasutajaks registreerides tuleb kõigil end tuvastada läbi ID-kaardi. Kui see on tehtud, siis järgmistel kordadel ei pea enam ID-kaarti kasutama, vaid sisse võib logida ka kasutajanime või meiliaadressi ja parooli abil. Kõigil on võimalik valida, kas nad hakkavad portaalis läbivalt osalema enda ees- ja perekonnanimega või endavalitud kasutajanimega. Kõigi portaalis avaldatud artiklite ja videote juures on alati detailselt nähtav, millised kasutajad kuipalju on honorari määranud. Kõik see välistab igasugused manipuleerimisvõimalused arvamuse kujundamiseks. Portaali haldajad jälgivad, et ka näiteks poliitiliste jõudude või mistahes lobigruppide poolt ei saaks lisanduda järsku hulgaliselt varikontodega kasutajaid.

Potentsiaalsed honoraride suurused

Oletame, et portaal kogub esimese mõne kuuga 2500 regulaarselt iganädalast piletit ostvat kasutajat/lugejat. Sel juhul läheb igal nädalal jagamisele 2500 x 240 = 600 000 senti ehk 6000 eurot. Maksimaalselt võib autor saada sellise kasutajaskonna korral ühe loo eest 2500 x 30 = 75 000 senti ehk 750 eurot. Loomulikult jagunevad 30-sendised tasud erinevate artiklite ja videote vahel ning lisaks tuleb ka madalamaid ja isegi negatiivseid reageeringuid, mis tasu kärbivad. Ent siiski populaarsemate lugude autorid võivad loota, et nad teenivad ligikaudu 100 eurot ühe loo eest.

Samas on võimalik avaldada nädalas kuni 7 artiklit või videot ja kui need kõik on hästi hinnatud, võib arvestada mitmesajaeurose sissetulekuga nädalas ja neljakohalise teenistusega kuus. Juhul kui portaal muutub nii populaarseks, et kogub juba 10 000 regulaarset piletiga lugejat, võib kõik need summad korrutada neljaga. Mis pole välistatud, sest kui autorid ka näevad, et sedakaudu on võimalik teenida vägagi arvestatavaid honorare, siis hakkab laekuma üha kõrgema kvaliteediga artikleid ning lisandub üha uusi lugejaid, kes on valmis nende eest maksma.

Muud võistlused portaalis ja nende auhinnad

Portaalis Tulipunkt hakkab toimuma kokku neli erinevat iganädalast võistlust – lisaks juba kirjeldatud artiklite ja videote ühisele edetabelile saab olema eraldi konkurents artiklite kommentaaridele, tõlkeartiklite ja meemidele, neist igaühe auhinnafondi läheb iga 4-eurose pileti hinnast täpselt 20 senti, kolme võistluse peale kokku 60 senti. Kokkuvõttes iga kasutajate poolt ostetud 4-eurose pileti hind jaguneb järgnevalt:
– 33 senti moodustab käibemaks;
– 67 senti läheb portaali ülalpidamiskuludeks;
– 2,40 eurot läheb artiklite ja videote honorarideks;
– 20 senti läheb tõlkeartiklite auhinnafondi;
– 20 senti läheb meemide auhinnafondi;
– 20 senti läheb kommentaaride auhinnafondi.

Kommentaaride hindamine ja parimate kommentaaride premeerimine

Portaalile Tulipunkt annab lisaväärtust vaba kommenteerimise võimaldamine kõigile, sest kõigis muudes suuremates portaalides on see tänaseks kinni keeratud või ülitugevalt tsenseeritud. Kuigi kõik artiklid on hindamise ajal täisulatuses loetavad vaid nädalapileti ostnud lugejatele, siis kommenteerimine on avatud kõigile, ka anonüümsetele/mitteregistreerunud inimestele. Seega paratamatult peavad need, kel piletit pole, kommenteerima artiklit vaid pealkirja ja avalõigu järgi. Samas see toimib nii suuresti ka juba muudes portaalides.

Iga nädala viis parimat ehk enim punkte kogunud kommentaari läbi kogu nädala saavad eraldi rahalised auhinnad. See peaks ka kommenteerijaid motiveerima ja panema pürgima häid kommentaare kirjutama. Samas rahalistele auhindadele saavad pretendeerida vaid need, kes oma kommentaari avaldavad eelnevalt portaali sisse loginuna (läbi registreeritud kasutajakonto). Nii et kommentaare võivad läbisegi kirjutada nii sisse loginud kui seda mitte teinud inimesed, ent nädala auhinnaraha läheb jagamisele vaid viiele parimale kasutajakonto läbi kommenteerijale (hoolimata sellest, kas neil on nädalapilet ostetud või mitte).

Kommentaare hinnata saavad vaid portaali sisse loginud kasutajad. Need, kel pole nädalapiletit, saavad kommentaare positiivselt hinnata vaid 1 punktiga. Need, kes on aga ostnud nädalapileti, saavad kommentaare positiivselt hinnata kas 1 või 2 punktiga, aga samas nad saavad selle asemel hinnata ka negatiivselt 1 miinuspunktiga mistahes kommentaare. Lisaks on nädala jooksul igal pileti ostnud kasutajal võimalik anda kuni seitse 3-punktist hindamist valitud kommentaaridele (nende hulk tuuakse ka kommentaaride juures välja, juhul kui neid on antud mistahes kommentaarile).

Kokkuvõttes pileti ostnud kasutajatel on märksa enam mänguruumi ja võimalusi:
1) nad saavad vabalt lugeda kõiki avaldatud artikleid täispikkuses nende avaldamise hetkest;
2) nad saavad jagada 2,40 eurot honorarideks neile meeldinud artiklite ja videote autoritele;
3) neil on suuremad ja paindlikumad võimalused erinevate kommentaaride hindamiseks.

Kui artiklite ja kommentaaride hindamise ehk honoraride määramise periood on lõppenud, muutuvad artiklid täispikkuses loetavaks kõigile.

Igal nädalal jagavad viie parima kommentaari autorid vastavasse auhinnafondi kogunenud raha järgnevalt:
1. koht – 30% auhinnafondist
2. koht – 25% auhinnafondist
3. koht – 20% auhinnafondist
4. koht – 15% auhinnafondist
5. koht – 10% auhinnafondist

Võttes aluseks eelpool toodud näite, et kui saab olema 2500 piletiostjat nädalas, siis koguneb igalt piletilt parimate kommentaaride auhinnafondi 20 senti, kokku 500 eurot. Sellest 500 eurost 1. koht saab 30% ehk 150 eurot, 2. koht saab 25% ehk 125 eurot, 3. koht saab 20% ehk 100 eurot, 4. koht saab 15% ehk 75 eurot ja 5. koht saab 10% ehk 50 eurot. Nii honoraridelt kui auhinnarahadelt võetakse maha tulumaks (20%).

Meemide ja tõlkeartiklite võistlused

Sarnase skeemi abil nagu kommentaaride hindamine ja premeerimine, saavad toimuma eraldi nii meemide (päevakajaline pildiline satiir, karikatuurid jms) võistlus kui ka tõlkeartiklite ja tõlkevideote konkurss. Neis mõlemas võivad osaleda kõik portaaliga liitunud kasutajad.

Meemid peavad olema seotud viimase aja ühiskondlike sündmuste ja protsessidega, originaalsed, postitajate endi poolt loodud ning kindlasti eestikeelsed, juhul kui kasutatakse teksti.

Tõlkeartiklite ja -videote postitajad peavad olema kindlad, et neil on olemas õigus originaalartiklite või -videote tõlkimiseks ja avaldamiseks.

© Enno Faster, Ragistaja OÜ

Kirjeldatud kontseptsiooni kasutamine/teostamine lubatud üksnes kirjalikul kokkuleppel selle autoriga.

Kontakt: ragistaja [ät] ragistaja [punkt] ee