Telemäng “Rohkemteadja”

“Rohkemteadja” on mälumäng, kus kõik ülesanded põhinevad erinevate listide ja edetabelite äraarvamisel ning võitmiseks on vaja teada konkurentidest rohkem vastusevariante.

Mängu alustab neli mängijat ja mäng koosneb neljast voorust. Esimeses kolmes voorus langeb vooru lõppedes välja nõrgim mängija. Kolmandasse vooru on järele jäänud kaks parimat mängijat ning nemad selgitavad, kumb neist pääseb finaalvooru ehk vastama jackpot-küsimusele.

1. voor: 12-kohaliste edetabelite või listide äraarvamine

Küsimusteks on 12-kohalised edetabelid või kronoloogilised või tähestikulised või muu kriteeriumi alusel moodustatud listid, näiteks: 1) Eesti jalgpallikoondise edukaimad väravakütid läbi aegade; 2) 12 viimast taliolümpialinna alates kõige hilisemast.

Mängu avavoorus osaleb neli mängijat ja kokku on siin kaheksa küsimust. Vastatakse suuliselt ning vastusevariante pakutakse kordamööda, nii et avaküsimusele annab kõigepealt oma vastuse Mängija A ja hoolimata sellest, kas see on õige või vale, siis järgmisena vastab Mängija B jne. Erinevatele küsimustele vastamist alustatakse kordamööda, nii et kõik saavad esimesena vastamist alustada kahel korral, teisena samuti kahel korral jne.

Igal mängijal on iga küsimuse jooksul täpselt kolm vastamiskorda. Ehk iga küsimuse puhul on kolm vastamisringi, milles iga mängija neljast saab pakkuda oma variandi. Isegi juhul kui keegi esimesel vastamiskorral andis vale vastusevariandi – sellise, mis ei mahu esitosinasse, siis on tal ikkagi võimalus veel vastata ka teisel ja kolmandal korral ning teenida punkte.

Vastusevariante pakkudes tuleb arvestada, et neil on erinev kaal – 12. kohal oleva asja pakkumine annab täpselt kaks korda rohkem punkte kui 1. kohal oleva pakkumine:

1. kohal oleva asja pakkumine annab 11 punkti
2. kohal oleva asja pakkumine annab 12 punkti
3. kohal oleva asja pakkumine annab 13 punkti
4. kohal oleva asja pakkumine annab 14 punkti
5. kohal oleva asja pakkumine annab 15 punkti
6. kohal oleva asja pakkumine annab 16 punkti
7. kohal oleva asja pakkumine annab 17 punkti
8. kohal oleva asja pakkumine annab 18 punkti
9. kohal oleva asja pakkumine annab 19 punkti
10. kohal oleva asja pakkumine annab 20 punkti
11. kohal oleva asja pakkumine annab 21 punkti
12. kohal oleva asja pakkumine annab 22 punkti

Kuna edetabelites kõrgemal kohal olevad asjad on üldjuhul rohkem tuntud ja lihtsamalt vastatavad, siis saab nende eest vähem punkte kui tagapool olevate eest. Mida listi lõpupool olevaid asju pakutakse, seda suuremaid punkte on võimalik saada, samas kuna siin on oht, et pakutud asi ei pruugi tosina hulka mahtudagi, siis peab vastavat riski hoolikalt kaaluma ja pigem on otstarbekas esimestes vastamisringides pakkuda eeldatavalt listi keskosas olevaid asju.

Järgmisse vooru pääsevad kolm paremat mängijat, võttes kaasa avavoorus kogutud punktisummad. Kui vooru lõpus on mõne mängija vahel viigiline skoor, saab otsustavaks kõigi kaheksa küsimuse kohta kõrgeim punktisumma. Näiteks kui Mängija B ja Mängija D kogusid mõlemad antud voorus 293 punkti, siis Mängija B kogus oma parima küsimusega 56 punkti ja Mängija D kogus oma parima küsimusega 59 punkti, mistõttu eelise saab viimane, pääsedes järgmisse vooru.

“Rohkemteadja” mängu nendes voorudes, kus vastatakse suuliselt (1. ja 3. voor), on vastuse andmiseks aega kuni kümme sekundit, kui mängija kätte jõuab vastamiskord. 1. voorus on mängijatel aga pärast iga küsimuse teadasaamist kõigepealt aega 30 sekundit märkmete tegemiseks. Vastavat märkmete tegemist saavad jälgida ka saate vaatajad – ükskõik kas seda tehakse paberil, sel juhul näidatakse neid märkmepabereid, kuhu mängijad kirjutavad, või seda tehakse arvutis või tahvelarvutis, sel juhul näidatakse vastavaid arvutiekraane, kuhu kas sisestatakse teksti klaviatuurilt või kirjutatakse märkmeid käsitsi.

2. voor: 9-liikmelistest listidest 3 küsitava asja leidmine

Mängijatele avaldatakse nimekiri üheksa asjaga ja vastav küsimus. Kokku on selles voorus kaheksa küsimust. Näiteküsimus: Eesti saared, mille pindala on vähemalt 5 ruutkilomeetrit: Abruka; Aegna; Juminda; Kassari; Noarootsi; Osmussaar; Prangli; Vohilaid; Väike-Pakri.

Punkte saab järgnevalt:
* Täiesti õiged variandid, mis vastavad küsimuse mõlemale tingimusele (Eesti saared; pindala vähemalt 5 ruutkilomeetrit), annavad 4 punkti;
* Osaliselt õiged variandid, mis vastavad vaid küsimuse esimesele ehk peamisele tingimusele (Eesti saared), annavad 2 punkti;
* Täiesti valed ehk sisuliselt võimatud variandid, mis ei vasta küsimuse esimesele tingimuselegi, annavad 0 punkti.

Näiteküsimuse puhul annaksid 4 punkti Abruka, Prangli ja Väike-Pakri (Eesti saared, mille pindala üle 5 ruutkilomeetri), 2 punkti annaksid Aegna, Osmussaar ja Vohilaid (on küll Eesti saared, kuid pindalaga alla 5 ruutkilomeetri) ning 0 punkti annaksid Juminda, Kassari ja Noarootsi (mis pole üldse saared, vaid poolsaared).

Punktiarvestusel iga küsimuse puhul korrutatakse kolme pakutud variandi eest saadud punktid. Näiteks kui Mängija A pakkus näiteküsimuse vastuseks Abruka, Prangli ja Väike-Pakri, saab ta maksimumpunktid ehk 4 x 4 x 4 = 64 punkti. Kui Mängija B pakkus Abruka, Prangli ja Kassari, saab ta 4 x 4 x 0 = 0 punkti. Kui Mängija C pakkus Abruka, Aegna ja Osmussaar, saab ta 4 x 2 x 2 = 16 punkti.

Selles voorus vastatakse küsimustele kirjalikult ja üheaegselt, iga küsimuse jaoks on vastamisaega 20 sekundit. Nii et igal mängijal tuleb üheksa variandi seast valida välja kolm ja need paberil või arvutis kokkulepitud viisil etteantud aja jooksul tähistada. Vastamisaeg 20 sekundit hakkab jooksma hetkest kui saatejuht on lõpetanud küsimuse ja vastusevariantide ettelugemise.

Vooru lõpus langeb madalaima punktisummaga (esimese ja teise vooru summaarsed punktid) mängija edasisest mängust välja ehk järgmisse vooru pääsevad kaks parimat mängijat. Kui vooru lõpus on mõne mängija vahel viigiline skoor, saab otsustavaks esimese vooru tulemus.

3. voor: Küsitaval teemal võimalikult paljude variantide pakkumine

Selles voorus esitatakse küsimusi, millele on enamasti tosinkond kuni mitukümmend vastusevarianti.

Näiteküsimus: Olümpialinnad väljaspool Euroopat. Küsimustele vastamist alustatakse kordamööda ning ka variante pakutakse kordamööda, seni kui üks vastajatest enam ei oska pakkuda või pakub vale vastusevariandi – küsimuse võidab see, kes viimasena pakkus õige vastusevariandi. Kui mingile küsimusele vastatakse järjest ära kõik õiged vastusevariandid, siis jääb see küsimus viiki, kumbki punkte ei saa ning võetakse järgmine küsimus.

Kui aga satub olema mingi sedavõrd raske küsimus, millele kumbki pakub kõigepealt vale vastusevariandi, siis kumbki saab veel pakkuda ka teist ja kolmandat korda, niikaua kui jõutakse õige variandi pakkumiseni või kui kumbki ei suuda pakkuda kolme korraga õiget varianti, siis võetakse järgmine küsimus.

Antud voorus mängitakse viie küsimuse võiduni – kes kahest mängijast esimesena võidab vastast viies küsimuses, on vooru ja ühtlasi kogu mängu võitja.

Finaalvoor ehk jackpot-küsimus: 10-liikmelise listi äraarvamine

Mängu võitjale esitakse jackpot-küsimus, mis selgitab, kas ja kui suure auhinnaraha ta mängust võidab. Mängijale pakutakse välja neli teemat või teemavaldkonda, millest ta peab valima välja kaks, mis talle rohkem sobivad. Nendest kahest omakorda loositakse välja teema, mille kohta jackpot-küsimus tuleb. Näiteks pakutakse mängijale kahte ümbrikut, milles on vastavad küsimused, ta peab valima neist ühe välja, avama ümbriku ja selles olevale küsimusele vastama.

Näiteküsimus: Kümme viimast parima meespeaosatäitja Oscari võitjat.

Auhinnaraha saab järgnevalt:
* Kui mängija vastab õigesti kuni 4 asja, siis ta mingit auhinnaraha ei saa;
* Kui mängija vastab õigesti 5 asja, siis saab ta auhinnaraha 500 eurot;
* Kui mängija vastab õigesti 6 asja, siis saab ta auhinnaraha 600 eurot;
* Kui mängija vastab õigesti 7 asja, siis saab ta auhinnaraha 700 eurot;
* Kui mängija vastab õigesti 8 asja, siis saab ta auhinnaraha 800 eurot;
* Kui mängija vastab õigesti 9 asja, siis saab ta auhinnaraha 1000 eurot;
* Kui mängija vastab õigesti kõik 10 asja, siis saab ta lisaks auhinnarahale ka vähemalt 1000-eurose jackpoti.

Pakkumisi saab teha niikaua, kui antakse õigeid vastusevariante. Kui mängija on jõudnud auhinnarahani ehk vastanud õigesti vähemalt viis varianti, peab ta otsustama, kas riskib pakkuda järgmist varianti, sest nüüd valesti vastates kaotab ta poole oma senisest võidusummast ehk võidab vaid 250 eurot 500 asemel. Sama kehtib iga järgneva pakkumise puhul, nt kui mängija on vastanud õigesti järjest üheksa varianti ning otsustab pakkuda ka kümnendat, ent kui see osutub valeks, siis võidab ta vaid 500 eurot 1000 asemel.

Igas mängus pannakse välja 1000-eurone või suurem jackpot, mille võitmiseks peab ära vastama kõik kümme varianti. Nende mängude arvelt, mil jackpot jääb võitmata, hakkab jackpoti algsumma 1000 eurot kasvama iga kord 200 euro võrra. Näiteks kui järjest kümnes mängus ükski mängu võitja ei suuda jackpoti võitmisega hakkama saada, seejärel aga üheteistkümnendas mängus läheb see võitjal korda, siis teenib ta lisaks oma võidusummale ka 3000-eurose jackpoti ehk tema summaarne võidusumma oleks sel juhul 4000 eurot.

Saatesse mängima pääsemine

Iga mängu salvestusele võetakse kuni sadakond inimest publikuks, kelle seast selgitatakse ühtlasi järgmisse saatesse pääsevad mängijad. Vastav kvalifikatsioon toimub vahetult enne saate salvestust kirjalikult täpselt samade küsimustega nagu need saavad olema stuudiomängijatele. Saate publikuks olevad ja kvalifikatsioonis osalevad inimesed peavad selleks ostma eelnevalt veebi kaudu pileti, mille hind saab eeldatavalt olema 10 eurot. See tagab selle, et publikuks pürgivad inimesed, kel on tõsine huvi antud saate vastu ja sellesse ise mängima pääsemiseks. Ühtlasi tagab vastav kvalifikatsioon selle, et saatesse mängima pääsevadki iga kord vaid kõige paremate teadmistega mängijad, kelle vahel tekib tõsine ja haarav konkurents. Kui saab olema suur huvi ja nõudlus nende piletite vastu, kui on näha, et need ostetakse ära kiirelt, siis võib ka vastav pileti hind tõusta kõrgemaks, et võtta ära võimalus nendega äritsemiseks.

Kvalifikatsioonis tuleb 1. vooru küsimustele anda igaühel kolm vastusevarianti. 1. ja 2. voorus saab punkte samamoodi nagu stuudiomänguski, kvalifikatsiooni 3. voorus annab aga iga õige vastusevariant 10 punkti.

Mängu episoodi kestus saab olema 45–60 minutit.

© Enno Faster, Ragistaja OÜ

Kirjeldatud telemängu formaadi kasutamine lubatud üksnes kirjalikul kokkuleppel selle autoriga.